TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 269 - Tất cả: 3222225
 
359/GK-SGD&ĐT - Giáo dục Hà Tĩnh Xứ Nghệ Nghệ An
VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bộ đồ dùng dạy môn Am nhạc THCS, Giải nhất cuộc thi đồ dùng dạy học tự làm cấp tỉnh, Các đơn vị muốn đăng ký để sử dụng xin liên hệ tới đơn vị qua số điện thoại 0943799380, trường chúng tôi sẽ cung cấp trọn bộ.
 
Ngày ban hành: 20 thang4 nam 2012
Ký hiệu văn bản: 359/GK-SGD&ĐT
Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo
Số lần tải về: 3455 lần
Tải văn bản: Tải văn bản tại đây Word
Địa chỉ URL:

Các văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo khác:

359/GK-SGD&ĐT (Ban hành ngày: 20 thang4 nam 2012) Word
: 01/2013/QĐ.UBND.VX (Ban hành ngày: 11/01/2013) Word
70/2012/NQ-HĐND (Ban hành ngày: ) Acrobat Reader
889/HD-SGD&ĐT (Ban hành ngày: 22-5-2012) Acrobat Reader
Số: 719/SGD&ĐT-KTKĐCLGD (Ban hành ngày: 25-4-2012) Acrobat Reader
Số: 104 /SGD&ĐT-GDTrH (Ban hành ngày: 01-02-2012) Word
Số: 03/SGD-ĐT-VP (Ban hành ngày: 29-12-2011) Word
Số: 2464 /SGD-ĐT-VP (Ban hành ngày: 19-12-2011) Word
Số: 2021/SGD&ĐT-TrH (Ban hành ngày: 21-10-2011) Acrobat Reader
Số: 1738/SGD&ĐT-GDCN (Ban hành ngày: 19-09-2011) Word
Số: 1903/SGDĐT -TCCB (Ban hành ngày: 06-10-2011) Word
Sô: 5347/UBND.VX (Ban hành ngày: 12-09-2011) Acrobat Reader
Số: 1464/SGD&ĐT-KHTC (Ban hành ngày: 09-08-2011) Word
Số: 1543/SGD&ĐT-KHTC (Ban hành ngày: 22-08-2011) Win Zip
Số : 2159 /SGD&ĐT-GDTrH (Ban hành ngày: 20-10-2010) Word
Số: 1597 /SGD&ĐT-GDTrH (Ban hành ngày: 31-08-2011) Word
Số: 1603/SGDĐT-CNTT (Ban hành ngày: 31-08-2011) Word
1624/SGDĐT-TCCB (Ban hành ngày: 05/09/2011) Win Zip
25/SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 06/01/2010) Win Zip
Số: 1678 /SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 12-09-2011) Word
25/SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 06/01/2010) Acrobat Reader
Số: 84/2009/QD.UBND (Ban hành ngày: 04-09-2009) Acrobat Reader
Số: /SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 7/2010) Word
Số: 1091 /SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 17/6/2011) Word
Số: 947/SGDĐT- GDTX (Ban hành ngày: 27/5/2011) Word
Số 25/SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 6/01/2010) Acrobat Reader
2094 /QĐ-BGDĐT (Ban hành ngày: 20/05/2011) Word
784/SGDĐT-TCCB (Ban hành ngày: 05/5/2011) Word
Số: 784/SGDĐT-TCCB (Ban hành ngày: 5/5/2011) Word
451/UBND.NC (Ban hành ngày: 10/11/2009) Acrobat Reader
Địa chỉ: Xã Tân Hợp - Huyện Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0386.635.055 - Fax: 0386.635.055 - Hotline: 0989.995.115
Email: c2tanhop.tk@nghean.edu.vn - Website: www.tanhop.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net