TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 71 - Tất cả: 3102311
 
Số: 5842/BGDĐT-VP - Giáo dục Hà Tĩnh Xứ Nghệ Nghệ An
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT
 
Ngày ban hành: 01-9-2011
Ký hiệu văn bản: Số: 5842/BGDĐT-VP
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số lần tải về: 7864 lần
Tải văn bản: Tải văn bản tại đây Word
Địa chỉ URL:

Các văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo khác:

04/2000/QĐ-BGD&ĐT (Ban hành ngày: ngày 01 tháng 3 nam 2000) Word
Số: 12/2011/TT-BGDĐT (Ban hành ngày: 24-3-2011) Win Rar
Số: 17/2012/TT-BGDĐT (Ban hành ngày: 16/5/2012) Word
Số: 08/TT (Ban hành ngày: 21-3-1988) Word
Số: 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT (Ban hành ngày: 26-4-2012) Win Rar
Số: 2237/BGDĐT-TCCB (Ban hành ngày: 16-04-2012) Win Zip
Sô: 558/QĐ-BGDĐT (Ban hành ngày: 13-02-2012) Acrobat Reader
Số: 1898/ BGDĐT-CSVCTBTH (Ban hành ngày: 03-04-2012) Word
Số: 2223/BGDĐT-KTKĐCLGD (Ban hành ngày: 13-04-2012) Win Rar
Số: 13/2012/TT-BGDĐT (Ban hành ngày: 06-04-2012) Win Rar
Số: 12/2012/TT-BGDĐT (Ban hành ngày: 03-04-2012) Word
Số:630/BGDĐT-NGCBQLGD (Ban hành ngày: 16-02-2012) Word
Số: 67/2011/TT-BGDĐT (Ban hành ngày: 30-12-2011) Win Rar
Số: 58/2011/TT-BGDĐT (Ban hành ngày: 12-12-2011) Win Rar
Số:06/2008/QĐ-BGDĐT (Ban hành ngày: 03-12-2008) Win Rar
55/2011/TT-BGDĐT (Ban hành ngày: 22-11-2011) Win Rar
Số tư liệu: 1116/CT-BGDĐT (Ban hành ngày: 23-11-2011) Word
Số: 51/2011/TT-BGDĐT (Ban hành ngày: 3-11-2011) Word
Số tư liệu: 43/2006/TT-BGDĐT (Ban hành ngày: 20-10-2006) Word
Số : 33/2007/QĐ-BGDĐT (Ban hành ngày: 20-06-2007) Win Rar
Số: 5734/BGDĐT-CTHSSV (Ban hành ngày: 29-08-2011) Word
Số: 5842/BGDĐT-VP (Ban hành ngày: 01-9-2011) Word
Số: 04/2000/QĐ-BGD&ĐT (Ban hành ngày: 01-03-2000) Word
Số: 31/2011/TT-BGDĐT (Ban hành ngày: 08-08-2011) Word
Số: 5859/BGDĐT-TTr (Ban hành ngày: 05-09-2011) Word
Số: 5648 /BGDĐT-KTKĐCLGD (Ban hành ngày: 24-08-2011) Word
Số: 5584/BGDĐT-KHTC (Ban hành ngày: 23-08-2011) Word
Số: 6890/BGDĐT-KHTC (Ban hành ngày: 18-10-2010) Word
Số: 5438/BGDĐT-GDTH (Ban hành ngày: 17-08-2011) Word
Số: 5358/BGDĐT-GDTrH (Ban hành ngày: 12-08-2011) Word
Địa chỉ: Xã Tân Hợp - Huyện Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0386.635.055 - Fax: 0386.635.055 - Hotline: 0989.995.115
Email: c2tanhop.tk@nghean.edu.vn - Website: www.tanhop.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net