TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 55 - Tất cả: 3102295
 
Số: 300/BC-PGD&ĐT - Giáo dục Hà Tĩnh Xứ Nghệ Nghệ An
VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Báo cáo tổng kết năm học 2010 - 2011 phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 ngành giáo dục và đào tạo Tân Kỳ
 
Ngày ban hành: 29-7-2011
Ký hiệu văn bản: Số: 300/BC-PGD&ĐT
Nguồn: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số lần tải về: 3075 lần
Tải văn bản: Tải văn bản tại đây Word
Địa chỉ URL:

Các văn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo khác:

Số: 221 /PGD&ĐT (Ban hành ngày: 02-05-2012) Word
Số: 08 /CĐN (Ban hành ngày: 13-02-2012) Word
Số 50 / CVLT- PGD&CĐN (Ban hành ngày: 02-02-2012) Word
Số: 42/PGDĐT-CV (Ban hành ngày: 30-01-2012) Word
Số: 33 /PGD-THCS (Ban hành ngày: 13-01-2012) Win Rar
Số: 494 /PGD-THCS (Ban hành ngày: 25-11-2011) Word
Số: 467/KH-PGDĐT (Ban hành ngày: 10-11-2011) Word
Số: 450/PGD&ĐT-TH (Ban hành ngày: 10-11-2011) Word
Số: 421/PGDĐT-THCS (Ban hành ngày: 17-10-2011) Win Rar
Số: 412/PGD-THCS (Ban hành ngày: 11-10-2011) Word
Số: 385 /PGD&ĐT-TH (Ban hành ngày: 22-09-2011) Word
Số: /PGDĐT-THCS (Ban hành ngày: 9/2011) Word
Số: 547/UBND (Ban hành ngày: 20-09-2011) Word
Số: 371/PGD&ĐT (Ban hành ngày: 16-09-2011) Word
Số: 346 /PGD&ĐT- TV (Ban hành ngày: 01-09-2011) Word
Số: 340/PGD&ĐT-TVTB (Ban hành ngày: 29-08-2011) Word
Số: 300/BC-PGD&ĐT (Ban hành ngày: 29-7-2011) Word
Số tư liệu: 5516/BGDĐT- NGCBQLGD (Ban hành ngày: 19-08-2011) Word
Số: 328 /PGD&ĐT (Ban hành ngày: 17-08-2011) Word
Số: 298 /PGD&ĐT (Ban hành ngày: 8/2011) Word
Số: 299 /PGD&ĐT (Ban hành ngày: 8/2011) Word
Số tư liệu: 71/2011/TT-BTC (Ban hành ngày: 24/5/2011) Acrobat Reader
218/PGD&ĐT (Ban hành ngày: 20/5/2011) Win Zip
102/2009/NĐ-CP (Ban hành ngày: 6/11/2009) Acrobat Reader
8495/BGD&ĐT-TCCB (Ban hành ngày: 25/9/2009) Acrobat Reader
01-09-2009 (Ban hành ngày: 1/9/2009) Acrobat Reader
95/2009/QĐ-TTg (Ban hành ngày: 17/7/2009) Acrobat Reader
34/2008/CT-TTg (Ban hành ngày: 3/12/2008) Word
30/2007/QĐ-UBND (Ban hành ngày: 12/7/2007) Word
16/2007/QĐ-UBND (Ban hành ngày: 27/4/2007) Word
Địa chỉ: Xã Tân Hợp - Huyện Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0386.635.055 - Fax: 0386.635.055 - Hotline: 0989.995.115
Email: c2tanhop.tk@nghean.edu.vn - Website: www.tanhop.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net