TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 23
Tất cả: 3737225
 
 
THÔNG BÁO - LỊCH CÔNG TÁC | THỜI KHÓA BIỂU Bản in
 
Thời khoá biểu - Số 2 (Thực hiện từ 12/9/2011)
Tin đăng ngày:9/9/2011 - Xem: 1777
 

Thứ

Lớp

 

TIẾT

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

Toán

Thanh

Văn

Phong

Toán

Duyên

Văn

Phương

T.Anh

Hùng

Toán

Tuyết

T.Anh

L.Thắng

Văn

Đức

 

3

T.Anh

Hùng

Toán

Thanh

Văn

Phương

Toán

Duyên

Toán

Tuyết

L.Sử

Đạt

Toán

H.Thắng

T.Anh

L.Thắng

 

4

Văn

Phong

DGCD

Chương

M.T

Hào

C.N

Duyên

Hoá

Hiền

A.N

K.Anh

Văn

Đức

Địa

Bảy

 

5

DGCD

Chương

T.Anh

Hùng

A.N

K.Anh

M.T

Hào

L.Sử

Đạt

Hoá

Hiền

Địa

Bảy

Toán

H.Thắng

 

3

1

Văn

Phong

A.N

K.Anh

Văn

Phương

Toán

Duyên

Toán

Tuyết

M.T

Hào

Văn

Đức

T.Anh

L.Thắng

 

2

V.Lý

Toán

Thanh

Địa

Bảy

A.N

K.Anh

M.T

Hào

Toán

Tuyết

T.Dục

Quý

T.Dục

Quý

 

3

Toán

Thanh

Văn

Phong

Toán

Duyên

Văn

Phương

T.Dục

Quý

T.Dục

Quý

T.Anh

L.Thắng

L.Sử

Đạt

 

4

A.N

K.Anh

V.Lý

DGCD

Chương

Địa

Bảy

Văn

Phong

Văn

Phương

L.Sử

Đạt

Văn

Đức

 

5

 

 

V.Lý

DGCD

Chương

GDCD

Đạt

C.N

Tuyết

M.T

Hào

V.Lý

Thanh

 

4

1

Sinh

L.Sử

Đạt

T.Dục

Quý

T.Dục

Quý

A.N

K.Anh

Văn

Phương

Toán

H.Thắng

M.T

Hào

 

2

T.Dục

Quý

T.Dục

Quý

Toán

Duyên

T.Anh

L.Thắng

L.Sử

Đạt

Địa

Bảy

Hoá

Hiền

Toán

H.Thắng

 

3

M.T

Hào

C.N

H.Thắng

T.Anh

L.Thắng

Văn

Phương

V.Lý

T.Anh

Hùng

A.N

K.Anh

Hoá

Hiền

 

4

C.N

L.Thắng

M.T

Hào

Sinh

Văn

Phương

T.Anh

Hùng

L.Sử

Đạt

V.Lý

Thanh

A.N

K.Anh

 

5

 

 

C.N

Duyên

Sinh

Địa

Bảy

Sinh

Quý

Sinh

Hiền

V.Lý

Thanh

 

5

1

Toán

Thanh

Văn

Phong

Địa

Bảy

T.Anh

L.Thắng

Toán

Tuyết

T.Anh

Hùng

T.Dục

Quý

T.Dục

Quý

 

2

L.Sử

Đạt

Văn

Phong

C.N

Duyên

Địa

Bảy

T.Dục

Quý

T.Dục

Quý

Văn

Đức

Sinh

Hiền

 

3

T.Anh

Hùng

Toán

Thanh

T.Anh

L.Thắng

L.Sử

Đạt

Hoá

Hiền

Toán

Tuyết

Văn

Đức

Toán

H.Thắng

 

4

C.N

L.Thắng

T.Anh

Hùng

L.Sử

Đạt

Toán

Duyên

Văn

Phong

Hoá

Hiền

Toán

H.Thắng

Địa

Bảy

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

 

6

1

Địa

Bảy

Sinh

T.Dục

Quý

T.Dục

Quý

C.N

Tuyết

Văn

Phương

Toán

H.Thắng

Văn

Đức

 

2

T.Dục

Quý

T.Dục

Quý

T.Anh

L.Thắng

L.Sử

Đạt

Toán

Tuyết

Văn

Phương

Địa

Bảy

Văn

Đức

 

3

Văn

Phong

T.Anh

Hùng

L.Sử

Đạt

Sinh

Sinh

Quý

Toán

Tuyết

Hoá

Hiền

Toán

H.Thắng

 

4

Văn

Phong

Địa

Bảy

Sinh

T.Anh

L.Thắng

T.Anh

Hùng

GDCD

Đạt

GDCD

Đức

Hoá

Hiền

 

5

CĐTC

CĐTC

CĐTC

CĐTC

CĐTC

CĐTC

CĐTC

CĐTC

 

7

1

Sinh

Toán

Thanh

Văn

Phương

C.N

Duyên

Văn

Phong

T.Anh

Hùng

Văn

Đức

C.N

H.Thắng

 

2

T.Anh

Hùng

Sinh

Văn

Phương

Toán

Duyên

Văn

Phong

C.N

Tuyết

Sinh

Hiền

Văn

Đức

 

3

Toán

Thanh

C.N

H.Thắng

Toán

Duyên

V.Lý

C.N

Tuyết

Sinh

Quý

V.Lý

Thanh

Sinh

Hiền

 

4

S.H

Thanh

S.H

Phong

S.H

Duyên

S.H

Phương

Sinh

Quý

V.Lý

C.N

H.Thắng

GDCD

Đức

 

5

 

 

 

 

 

 

S.H

Hùng

S.H

Tuyết

S.H

H.Thắng

S.H

Đức

 

Thời khoá biểu - Số 2 (Thực hiện từ 12/9/2011)
Các đồng chí GVCN phổ biến kịp thời đến học sinh của lớp mình phụ trách từ thứ 7 ngày 10-09-2011
download Download văn bản tại đây
 
Thời khóa biểu khác:
Thời khóa biểu đợt 9 (26/5/2020)
Thời khoá biểu (Số 4) - Phân công chuyên môn khối THCS từ ngày 09-04-2012 (8/4/2012)
Thời khoá biểu - Số 2 (Thực hiện từ 12/9/2011) (9/9/2011)
Thời khoá biểu - Phân công chuyên môn khối THCS từ ngày 06-02-2012 (5/2/2012)

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tân Hợp Tân Kỳ Nghệ An
Địa chỉ: Xã Tân Hợp - Huyện Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0918026070- Fax: 0918026070
Email: c2tanhop.tk@nghean.edu.vn - Website: http://tanhop.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net