TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 104
Tất cả: 3922254
 
 
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN | CHUYÊN MÔN THCS Bản in
 
Quyết định ban hành danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông
Tin đăng ngày:22/5/2011 - Xem: 2630
 
BỘ TRƯ­ỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

          Căn cứ Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục;

          Theo đề nghị của Cục trư­ởng Cục cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 04 Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông bao gồm:

          1. Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non.

          2. Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường tiểu học.

          3. Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp Trung học cơ sở.

          4. Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp Trung học phổ thông.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, sử dụng và bảo quản thiết bị, tài liệu, học liệu để hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ dạy học tại các trường mầm non, phổ thông.

          Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trư­ởng Cục cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ tr­ưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Hội đồng PHCTPBGDPL Bộ GD&ĐT;
- Như­ Điều 3;
- L­ưu: VT, PC, Cục CSVCTBTH.
KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Đã ký
 
Trần Quang Quý

 Mời các bạn tải tệp đính kèm tại đây
Nếu máy của bạn chưa cài phần mềm giải nén thì mời ban tải về máy phần mềm Winra tại địa chỉ http://pro9x.com/4zum/tags.php?tag=download+winrar+ban+full

 
Chuyên môn THCS khác:
Lịch dạy thêm tuần 42 (17/5/2020)
Lịch BDHSG tuần 42 (17/5/2020)
Công tác BD HS mũi nhọn điều chỉnh năm học 2020-2021 (15/5/2020)
DS HS Dự KĐCL Mũi nhọn 6, 7, 8 năm học 2018-2019 (19/4/2019)
Tổng hợp kết quả thi HSG cấp huyện lớp 9 (vòng 1) (1/12/2011)
Danh sách giáo viên dạy giỏi cấp huyện khối THCS chu kỳ 2011-2013 Trường TH&THCS Tân Hợp (6/12/2011)
Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn THCS tháng 12 - 2011 (5/12/2011)
Hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT từ học kỳ II năm học 2011-2012 (20/12/2011)
Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn THCS tháng 01 - 2012 (2/1/2012)
Trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hợp tổ chức thành công Hội thi "Nét đẹp đội viên" (24/2/2012)
Kết quả thi đồ dùng dạy học tự làm năm học 2011-2012 bậc THCS huyện Tân Kỳ (26/3/2012)
Kết quả thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi cấp huyện khối 6, 7, 8 năm học 2011-2012 (2/5/2012)
Tổng kết Hội thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010-2011 (9/5/2011)
Hoạt động của Tổ chuyên môn nhà trường (9/5/2011)
Quyết định ban hành danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông (22/5/2011)

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tân Hợp Tân Kỳ Nghệ An
Địa chỉ: Xã Tân Hợp - Huyện Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0918026070- Fax: 0918026070
Email: c2tanhop.tk@nghean.edu.vn - Website: http://tanhop.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net