TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 260
Tất cả: 3398733
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG | GIỚI THIỆU CHUNG Bản in
 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường TH&THCS Tân Hợp giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn 2020
Tin đăng ngày:19/5/2011 - Xem: 2945
 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hợp được thành lập theo Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Ra đời trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam và mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2009-2010 là năm đầu tiên sau khi sáp nhập trường, nhà trường đang đi trên chặng đường đầu tiên đầy cam go, thử thách nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà bước đầu nhà trường đạt được đã chứng minh điều đó, Nhà trường đang từng bước phát triển mang tính bền vững và ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh một xã vùng sâu, vùng cao có nhiều khó khăn và thử thách.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ phương hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong một quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hợp là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cũng như các trường tiểu học và trung học cơ sở trong huyện Tân Kỳ nhằm xây dựng nền giáo dục phát triển theo kịp yêu cầu của đổi mới nền kinh tế và xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG.

1. Điểm mạnh.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường có 66 đồng chí; trong đó:

Ban giám hiệu: 4; Giáo viên THCS: 17; Giáo viên tiểu học: 39; nhân viên: 3; có hai giáo viên đang nghỉ theo chế độ 109.

- Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn đào tạo theo quy định của Luật giáo dục: 100%.

Trong đó: Đại học có 32; Cao đẳng có 23 đ/c; Trung cấp có 7; sơ cấp 2 (đang nghỉ theo Quyết định 109).

- Công tác tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:

Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn đều có tính khả thi, sát thực tế. Công tác triển khai kiểm tra, đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Giám nghĩ, giám làm và giám chịu trách nhiệm.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên: Nhiệt tình có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được đổi mới yêu cầu giáo dục.

- Chất lượng học sinh:

+ Tống số lớp: 37; Tổng số học sinh: 688

+ Xếp loại học lực 2008-2009:

Khối tiểu học

Giỏi: 8,6% ; Khá: 26,5% ; TB: 45,25% ; Yếu: 13,35%.

Khối THCS

Giỏi: 1,02% ; Khá: 16,72% ; TB: 71,67% ; Yếu: 10,58% ; Kém: Không

+ Xếp loại hạnh kiểm năm học 2008-2009: Khá, Tốt 95,7%; TB: 3,55%; Yếu: 0,7%.

+ Tỷ lệ đỗ xét tốt nghiệp năm học 2007-2008 khối THCS: 97,3%. TH tỷ lệ HTCTTH là 97%.

- Cơ sở vật chất:

+ Phòng học:                  38 phòng;

+ Phòng thực hành:       01 (42,7m2);

+ Phòng thư viện:          01 (45,6m2);

+ Phòng chức năng:       06 (21m2);

Cơ sở vật chất bước đã đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (Tuy nhiên chưa đồngbộ, bàn ghế học sinh phòng thí nghiệm Sinh - Hoá, Lý - Công nghệ chất lượng thấp, phòng phục vụ giáo dục còn thiếu).

- Thành tích chính: Đạt danh hiệu trường khá nhiều năm của ngành giáo dục Tân Kỳ.

2. Điểm hạn chế.

- Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:

+ Chưa chủ động tuyển chọn được nhiều giáo viên, cán bộ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao.

+ Đánh giá chất lượng chuyên môn còn mang tính động viên, chưa thực chất, phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ của một số giáo viên.

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh. Thậm chí có giáo viên trình độ chuyên môn hạn chế, không tự học, bảo thủ; sự tín nhiệm của học sinh và đồng nghiệp thấp.

- Chất lượng học sinh: 30% học sinh còn học lực TB yếu, ý thức học tập rèn luyện chưa tốt.

- Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ và hiện đại. Phòng học, phòng thí nghiệm chất lượng thấp, phòng làm việc của giáo viên, tổ chuyên môn còn thiếu.

3. Thời cơ.

Đã có sự tín nhiệm của phụ huynh và học sinh trong địa phương.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá, tốt.

Nhu cầu chất lượng giáo dục cao rất lớn và ngày càng tăng.

4. Thách thức.

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên công nhân viên.

- Các trường THCS trong huyện tăng về CSVC và chất lượng giáo dục.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Đổi mới PPDH và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác quản lý.

- Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý giảng dạy.

II - TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ.

1. Tầm nhìn.

Là một trong những trường vùng cao có chất lượng tốt của huyện mà học sinh được học tập và rèn luyện, có kỹ năng hoà nhập cộng đồng, sát với thực tiễn địa phương. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới, là địa chỉ tin cậy của nhân dân địa phương.

2. Sứ mệnh.

Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Tình đoàn kết;                       - Lòng nhân ái;

- Tinh thần trách nhiệm;            - Sự hợp tác;

- Lòng tự trọng;                       - Lòng tự hào dân tộc;

- Tính trung thực;                    - Khát vọng vươn lên.

III - MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG.

1. Mục tiêu.

Xây dựng nhà trường phổ thông bán trú nhiều cấp học có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục từng bước hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Chỉ tiêu.

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 70%.

- Giáo viên dưới 50 tuổi, nữ dưới 45 tuổi sử dụng thành thạo máy tính.

- Số tiết dạy sử dụng CNTT trên 10%.

- Có trên 50% GV đạt trình độ đại học, trong đó có ít nhất 2 người có trình độ sau đại học.

- Phấn đấu 2/7 tổ chuyên môn có cán bộ trình độ sau đại học.

2.2. Học sinh.

- Quy mô:

+ Lớp học: 35 - 37 lớp

+ Học sinh: 650 học sinh.

- Chất lượng học tập:

+ Trên 70% học lực khá, giỏi (15% học lực giỏi)

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu dưới 5%, không có học lực kém.

+ Hàng năm có từ 97 - 100% học sinh tốt nghiệp cả 2 cấp học.

+ Thị học sinh giỏi Huyện: 5-7 em/năm học.

+ Có nhiều học sinh đạt danh hiệu HS giỏi cấp trường và cấp huyện

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

+ Chất lượng đạo đức: 98% hạnh kiểm khá tốt

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

2.3. Cơ sở vật chất.

- Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng đa năng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.

- Xây dựng môi trường sư phạm "xanh - sạch - đẹp"

3. Phương châm hành động.

“CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÀ DANH DỰ CỦA NHÀ TRƯỜNG”

V. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG.

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

Nâng cao chât lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới PPDH và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nộị dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thức tiễn; giúp học sinh có những kỹ năng sống cơ bản.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

Xây dượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị có năng lực chuyên môn khá, giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Người phụ trách: Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC và trang thiết bị giáo dục; kế toán, nhân viên thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng cộng nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc, có kế hoạch cho vay để cán bộ, giáo viên, CNV mua sắm máy tính cá nhân.

Người phụ trách: P. Hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Huy động được các nguồn lực xã hội, cá nhân vào việc phát triển Nhà trường.

+ Nguồn lực chính:

- Nhân sách nhà nước.

- Ngoài ngân sách “từ xã hội, cha mẹ học sinh…”

- Các nguồn lực từ giảng dạy, dịch vụ của Nhà trường.

+ Nguồn lực vật chất:

- Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.

- Trang bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học.

- Người phụ trách: Ban giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Hội cha mẹ học sinh.

6. Xây dựng thương hiệu.

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

VI - TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược: Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược theo từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2010-2012;

- Giai đoạn 2: Từ năm 2013-2015;

- Giai đoạn 3: Từ năm 2016-2020.

4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với các P.Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với Tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánhgiá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên  nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                            Trần thanh Liêm

 
Giới thiệu chung khác:
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường TH&THCS Tân Hợp giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn 2020 (19/5/2011)
Cán bộ giáo viên - Học sinh - CSVC nhà trường năm học 2010-2011 (27/5/2011)
Lễ khai giảng năm học 2011 - 2012 Trường TH&THCS Tân Hợp (5/9/2011)
Hội nghị cán bộ viên chức Trường TH&THCS Tân Hợp năm học 2011 - 2012 (4/10/2011)
Diễn văn của hiệu trưởng nhà trường khai trương trang thông tin điện tử Trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hợp (6/9/2011)

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tân Hợp Tân Kỳ Nghệ An
Địa chỉ: Xã Tân Hợp - Huyện Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0918026070- Fax: 0918026070
Email: c2tanhop.tk@nghean.edu.vn - Website: http://tanhop.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net