TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 221 - Tất cả: 3207533
 
Hoạt động Đoàn thể - Hoạt động Chi bộ - Đoàn - Đội-Giáo dục Tân Kỳ Nghệ An - Luyện chữ đẹp vở sạch
>> HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ - HOẠT ĐỘNG CHI BỘ - ĐOÀN - ĐỘI
Phối hợp chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011-2012

Phối hợp chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011-2012

Trong những năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường. Các chương trình công tác Đội và Phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011 đã thu hút được đông đảo đội viên, thiếu nhi và giáo viên - Tổng phụ trách Đội tham gia. Thông qua đó giúp các em học tập, rèn luyện phát triển toàn diện, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan của Bác Hồ.


Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Yêu cầu tất cả các đồng chí đảng viên download mẫu này về khai và nạp cho đồng chí Chương ngày 8/7/2011. (Lưu ý: Có thay đổi phần đầu so mẫu trước, Đảng uỷ yêu cầu làm lại)

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XI của Đảng

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XI của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách.

Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Một số kịch bản sinh hoạt lửa trại

Một số kịch bản sinh hoạt lửa trại

Chương trình chung của một đêm lửa trại

Trang: [1] [2]
Địa chỉ: Xã Tân Hợp - Huyện Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0386.635.055 - Fax: 0386.635.055 - Hotline: 0989.995.115
Email: c2tanhop.tk@nghean.edu.vn - Website: www.tanhop.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net