TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 288 - Tất cả: 3207600
 
Hướng dẫn thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ Đảng phí - Giáo dục Tân Kỳ Xứ Nghệ Nghệ An - Thiết kế website SEO TP Vinh
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ - HOẠT ĐỘNG CHI BỘ - ĐOÀN - ĐỘI

Hướng dẫn thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ Đảng phí
Tin đăng ngày: 10/9/2011 - Xem: 16810

            ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HỢP                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH&THCS TÂN HỢP                                                 Tân Hợp, ngày 01 tháng 9 năm 2011

                              *               

                    Số 12-HD/CU

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ Đảng phí

 

 

              - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

              - Căn cứ Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về chế độ Đảng phí;
             
- Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quy định về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức đảng các cấp;
            
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC ngày 5/4/2004 hướng dẫn thựchiện chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức đảng các cấp;

               - Căn cứ Quy chế làm việc của Cấp uỷ Chi bộ nhà trường nhiệm kỳ 2010-2012;

Cấp uỷ chi bộ hướng dẫn thực hiện chế độ Đảng phí trong toàn chi bộ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ĐÓNG ĐẢNG PHÍ HẰNG THÁNG

- Đảng viên là cán bộ, viên chức: đóng Đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của Nhà trường.

- Đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu có đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng đảng phí, chi bộ xem xét, báo cáo lên Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định.

II. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẢNG PHÍ

1. Trích, nộp đảng phí thu được

- Chi bộ được trích để lại 50%, nộp 50% số Đảng phí thu được lên Ban Thường vụ Đảng ủy qua Văn phòng Đảng ủy.

- Kinh phí hoạt động của các chi bộ sẽ do Ban Thường vụ Đảng ủy trích 50% Đảng phí thu được từ đảng viên.

2. Quản lý và sử dụng đảng phí

- Đảng phí trích để lại ở cấp nào được sử dụng cân đối vào nguồn kinh phí hoạt động công tác đảng ở cấp đó.

- Cấp ủy có trách nhiệm tổng hợp tình hình thu, nộp, sử dụng đảng phí của chi bộ; lập báo cáo gửi lên Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

3. Các nội dung được chi từ nguồn thu Đảng phí

- Chi mua báo, tạp chí của Đảng;

- Hội nghị; học tập Nghị quyết của đảng cấp trên.

                - Chi tổ chức đại hội Chi bộ Đảng.

                - Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng.

                - Chi thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền liên lạc; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng...

- Nếu điều kiện kinh phí hoạt động cho phép, cấp ủy được sử dụng chi thăm hỏi đảng viên ốm đau, phúng viếng đảng viên từ trần hoặc hỗ trợ các đoàn thể quần chúng và các khoản chi hoạt động khác của cấp ủy.

            Định mức và chứng từ chi cho các nội dung trên thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đảng viên đóng Đảng phí hàng tháng trực tiếp cho chi bộ, do đồng chí Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được giao trách nhiệm thu Đảng phí (có sổ thu Đảng phí kèm theo). Chi bộ nộp Đảng phí lên Văn phòng Đảng ủy chậm nhất vào ngày 26 hàng tháng; gửi báo cáo tình hình thu, nộp, sử dụng Đảng phí lên Văn phòng Đảng ủy theo quý chậm nhất vào ngày 26 tháng cuối của mỗi quý và lập hồ sơ tài chính của chi bộ theo Hướng dẫn của Văn phòng TW Đảng.

- Các đảng viên phải nhận thức đầy đủ, đề cao trách nhiệm, chấp hành đúng các các quy định về chế độ Đảng phí; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đúng và đầy đủ chế độ kế toán, thống kê theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

            - Chi bộ Nhà trường chịu trách nhiệm kiểm tra tài chính đảng. Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí, sử dụng kinh phí hoạt động của chi bộ.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                        T/M CẤP UỶ CHI BỘ

- Huyện uỷ Tân Kỳ                                                                                        BÍ THƯ

- Hiệu trưởng Nhà trường;

- Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ;                                                                  (Đã ký)

- Các đảng viên;

- Lưu chi bộ.                                                                                           Trần Thanh Liêm


Các tin Hoạt động Đoàn thể khác:

Quy định tuổi nghỉ hưu của phụ nữ là bao nhiêu cho phù hợp (2/5/2012)
19 điều đảng viên không được làm (16/4/2012)
Liên đội nhà trường tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" (22/12/2011)
Kế hoạch tổ chức hội thi "Rung chuông vàng" (16/12/2011)
Kế hoạch công tác Đội tháng 12 - 2011 (3/12/2011)
Tân Hợp tổ chức Đại hội khuyến học Lần thứ II nhiệm kỳ 2011 - 2014 (30/10/2011)
Liên đội TNTP Hồ Chí Minh - Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường TH&THCS Tân Hợp tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2011 - 2012 (16/10/2011)
Người đảng viên trước tình hình mới, nhiệm vụ mới (15/10/2011)
Vân động HSSV toàn quốc bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (23/9/2011)
Khuyến học trên vùng đất học (16/9/2011)
Địa chỉ: Xã Tân Hợp - Huyện Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0386.635.055 - Fax: 0386.635.055 - Hotline: 0989.995.115
Email: c2tanhop.tk@nghean.edu.vn - Website: www.tanhop.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net